Canisterapie

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

Canisterapie léčí tím, že rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, vyvolává pozitivní pocity a vytváří tak serotonin, čímž urychluje proces léčení. Dále podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase. Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti. Rozvíjí sociální cítění, poznávání a složkou citovou.

„Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.“
Aurum a Silesia

Fotografie

Aurum a Silesia

Canisterapie

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

Canisterapie léčí tím, že rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, vyvolává pozitivní pocity a vytváří tak serotonin, čímž urychluje proces léčení. Dále podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase. Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti. Rozvíjí sociální cítění, poznávání a složkou citovou.

„Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.“
Aurum a Silesia

Fotografie

Aurum a Silesia